Licenser

För att få delta i en tävling som är sanktionerad av förbundet, krävs att man innehar en tävlingslicens. Licensen ger följande rättigheter och skyldigheter:

  • Man accepterar att följa IOK:s, Wadas, RF:s och Swe3F:s antidopningskod
  • Man godtar att tävla under de regler och bestämmelser som definieras av förbundet (se Tävlingsbestämmelserna)
  • Man har rätt att delta i kvalet till SM, och därigenom försöka ta sig till SM och genom eventuell landslagsuttagning till EM, VM och andra internationella tävlingar som representant för Sverige.
  • Man accepterar att förbundet genom sin administrativa partner (fn BoxPeak) håller register över atleten innehållande namn, epostadress, personnummer och klubbtillhörighet, samt därtill vid varje enskild tävling nödvändig information.
  • Man accepterar att man finns registrerad på den licenslista som tillhandahålls arrangörer vid sanktionerade tävlingar.

Så skaffar du licens

Förbundets styrelse har fattat beslutet att inte utfärda licenser till atleter utan föreningstillhörighet. Man kan med andra ord bara skaffa en licens om man är medlem i en förening som är ansluten till Swe3F.

Från och med 2019 kommer vi att separera och tydliggöra skillnanden mellan medlemskap och licens på följande sätt:

Medlemskap i förening
Varje enskild förening bestämmer över medlemskapen i föreningen och det är föreningen (årsmötet) som bestämmer nivån på medlemsavgiften. Enligt RF:s normalstadgar som de flesta föreningar har antagit (eller delar därav) kan man inte neka en person medlemskap såvida man inte kan bevisa att personen avser att orsaka föreningen skada på något sätt. I princip innebär det alltså att alla som vill bli medlem ska få bli det i vilken förening man vill.

Medlemskap i en Swe3F-ansluten förening kan lösas direkt i Boxpeak (https://swe3f.boxpeak.com) och Swe3F/Boxpeak tar ut en årlig avgift för administration, försäkring, mm.

Tävlingslicens
Alla som vill delta i en Swe3F-sanktionerad tävling måste ha licens som täcker administrativa kostnader för förbundet att upprätthålla tävlingarna. Skillnaden här är att föreningarna har rätt att själva bestämma vem som representerar dem och det är alltså föreningen (genom admin) som beviljar licensförfrågan från atleterna.

Såhär går det till:

  1. En medlem hör av sig till föreningens admin och ber om att få tävla.
  2. Admin söker upp medlemmen i Boxpeak-registret och skickar en invite via mejl.
  3. Atleten klickar på länken i det mottagna mejlet och löser licens.

Licensavgiften är 150 kronor per år och atlet och gäller 365 dagar från tecknandet. (Observera att licenser som tecknats 2018 bara gäller till 2018-12-31).

Tänk på 1
Om ni redan nu vill teckna er för en tävling med licenskrav 2019 så måste ni lösa en ny licens först. Tänk på att det kan ta lite tid för admin att hantera alla förfrågningar, så undvik att vara ute i sista minuten.

Tänk på 2
En licens gäller för ALLA sanktionerade tävlingar under licenstiden, den är alltså inte kopplade till ett enskilt event även om det sannolikt är just inför ett enskilt event du tecknar upp dig.