Licenser

För att få delta i en tävling som är sanktionerad av förbundet, krävs att man innehar en tävlingslicens. Licensen ger följande rättigheter och skyldigheter:

  • Man accepterar att följa IOK:s, Wadas, RF:s och Swe3F:s antidopningskod
  • Man godtar att tävla under de regler och bestämmelser som definieras av förbundet (se Tävlingsbestämmelserna)
  • Man har rätt att delta i kvalet till SM, och därigenom försöka ta sig till SM och genom eventuell landslagsuttagning till EM, VM och andra internationella tävlingar som representant för Sverige.
  • Man har rätt till att erhålla rankingpoäng för de tävlingar som är sanktionerade och rankinggrundande (tidigast 2019).
  • Man accepterar att förbundet genom sin administrativa partner (fn BoxPeak) håller register över atleten innehållande namn, epostadress, personnummer och klubbtillhörighet, samt därtill vid varje enskild tävling nödvändig information.
  • Man accepterar att man finns registrerad på den licenslista som tillhandahålls arrangörer vid sanktionerade tävlingar.

Så skaffar du licens

Förbundets styrelse har fattat beslutet att inte utfärda licenser till atleter utan föreningstillhörighet. Man kan med andra ord bara skaffa en licens genom att bli medlem i en förening som är ansluten till Swe3F.

Enklast är att gå in på förbundets sida på Boxpeak, välja en förening som du vill representera och lösa både medlemskap och licens på en och samma gång.

Licensavgiften för 2018 är gratis, men kommer sannolikt att kosta någon hundralapp från och med 2019 (årsmötet fattar beslut om licensavgifter).

Den medlemsavgift du betalar består av två delar, där föreningen får en huvuddelen och Swe3F får en del (95 kr för 2018).