Måndagsklubben IF historisk första förening

jan 15, 2018 | Förening

Strax före årsskiftet hände det: Svenska förbundet för Funktionell Fitness fick sin allra första medlemsförening när Måndagsklubbens IF i Falun ansökte om och beviljades medlemskap.
– Det var självklart för oss att vara med, säger Roberth Klarquist som både är ordförande för Måndagsklubben IF och styrelseledamot i Swe3F.

Vid årsskiftet hade Swe3F existerat i ungefär ett halvår och mycket av arbetet de första månaderna har gått åt till att ta fram stadgar och fastställa villkor för föreningarnas anslutning.

Roberth Klarquist, ordförande Måndagsklubben IF

Ett förbund är per definition en ideell förening, där medlemmarna också är ideella föreningar. Man kan alltså som atlet inte vara direktmedlem i förbundet, utan måste vara medlem i en FF-förening och det är således endast föreningar som har rösträtt vid årsmötet som kommer att hållas i slutet av januari i samband med Coaches Congress i Halmstad.

Måndagsklubben IF tog under hösten styrelsebeslut på att föreningen, som redan är ansluten till både Tyngdlyftningsförbundet och Styrkelyftsförbundet, att ansöka om medlemskap i Swe3F.

– Det var självklart för oss att ansöka i starten när chansen dyker upp att vara med i ett specialförbund i den sport vi utövar. Att bli en del av Riksdrottsförbundet har varit önskat länge hos oss och våra medlemmar. Framför allt har det funnits en efterfrågan från de aktiva inom idrotten att kunna vara med i ett antidopningprogram, säger Roberth Klarquist.

Ansökningsprocessen sker online på swe3f.se och tar inte många minuter. Allt som behövs är kontaktuppgifter till några av styrelsemedlemmarna, föreningens bildandeprotokoll och stadgar. Avgiften för 2018 är 995 kronor per år (styrelsens förslag) och ska täcka administrativa kostnader för förbundet.

– Det finns oerhört många fördelar med att ansluta sig till ett förbund och i förlängningen till RF: man säkrar den demokratiska processen, man kan få aktivitetsstöd och anläggningsstöd och det blir mycket enklare att bedriva barn- och ungdomsverksamhet, säger Roberth Klarquist.

– I Måndagsklubben har vi olika sektioner: tyngdlyftning, styrkelyft och crossfit. Hittills har vi löst det med att crossfitsektionen har gått som en del av Korpen, men det här är mycket bättre.