Swe3F Årsmöte 2020

Årsmötet 2020 genomfördes den 28:e mars, kl. 13.00, i CF Highways lokaler i Linköping. Trots rådande läge lyckades vi få ihop ett litet gäng på plats och fick även till en videolänk där man kunde ansluta till mötet. 

Nya styrelseledamöter valdes in, 2019 års verksamhet redovisades och satsningar 2020 presenterades.

Jenny Beckman valdes in till ny ordförande. Charlie Karlsson och Linda Karlsson fick förnyat förtroende och fortsätter ytterligare ett år. De får sällskap av nyvalda Harry Hemming, Staffan Ahlandsberg och Jonas Hallberg. I egenskap av generalsekreterare för IF3 är även Anders Behrmann en del av styrelsen kommande år. 

Ekonomiskt har Swe3F haft ett bra 2019 och fördubblat sin omsättning gentemot 2018.

På årsmötet diskuterades även vår väg till att bli en del av Riksidrottsförbundet. Det finns lite olika vägar att ta nu och det bestämdes på mötet att det ska tillsättas en utredning för att fastställa vilken väg som är bäst att satsa på. 

Hela årsmötesprotokollet hittar ni här.

Årsmöteshandlingarna hittar ni här.

 

Styrelsen i sin helhet 2020:

Jenny Beckman, Ordförande

Jonas Hallberg, Vice Ordförande

Charlie Karlsson, Kassör

Linda Karlsson, Sekreterare

Harry Hemming, Ledamot

Staffan Ahlandsberg, Ledamot

Anders Behrmann, Ledamot