UTBILDNING

För att kunna utöva sporten funktionell fitness med dess träningskategorier behövs kunskap och kompetens om vad man vill uppnå med kategorierna. Det kräver bra ledare och ledarskap och även bra domare för att få till rättvisa tävlingar på alla nivåer. Även att driva föreningsverksamhet kräver att man har viss förståelse för regler och förhållningssätt till ideell verksamhet.

Målet med de utbildningar som Swe3F vill tillhandahålla är att medlemsföreningarna och medlemmarna ska kunna driva sin föreningsverksamhet ideellt och effektivt samt ha de bäst utbildade coacherna och domarna inom funktionell fitness. Föreningarna ska därigenom kunna erbjuda sina medlemmar en meningsfylld och hälsosam tillvaro i den funktionella träningens tecken.

Därför vill Swe3F tillsammans med sina samarbetspartners tillhandahålla utbildning till föreningar och deras medlemmar så att de kan utföra och utveckla sin verksamhet, inklusive ordna tävlingar på olika nivåer, inom sporten funktionell fitness för alla åldrar.

Swe3F har som ambition att erbjuda utbildningar inom de områden som finns beskrivna nedan.

Tränare / Coach

En grundförutsättning för att allt från barn och motionärer till den svenska eliten ska kunna utöva sporten funktionell fitness på ett säkert och ändamålsenligt sätt är att man har en coach som kan konceptet och har en gedigen bas i grundläggande träningslära. 

Det här området är ett av de viktigaste för förbundet och här är planeringen av FF Tränare nivå 1 är på gång och är tänkt att erbjudas redan första halvåret 2021.

 • Nivå 1 (FF Tränare)
  • detta är en 2-dagars grundkurs i coachning.
 • Nivå 2 (FF Tränare +)
  • ej klart, men en påbyggnad till nivå 1
 • Nivå 3 (FF Tränare Elit)
  • ej klart, men med inriktning att kunna ta sig an seriösa atleter som vill nå eller är på toppen nationellt eller internationellt

Domare / Technical Official

Här anordnar IF3 redan en grundläggande utbildning online som alla med ambitioner inom FF kan gå. I övrigt utvecklas domar-arbetet även genom mentorskap och erfarenhet i mindre tävlingar på klubbnivå. Tanken är att vi börjar med att utveckla en grundkurs utöver den internationella baskursen.

 • Nivå 1: Club Series och Klubbmästerskap
 • Nivå 2: SM och annan stor tävling
 • Nivå 3: VM

Mera information om iF3-utbildningarna.

Specialist- och temautbildningar

Här kommer Swe3F initialt inte att ha egna utbildningar utan vi förlitar oss på samarbeten med andra specialister inom respektive område. I dagsläget (december 2020) finns inga etablerade samarbeten eller avtal med någon, men under 2021 har vi för avsikt att etablera dialog inom områden där det kan finnas störst behov.

 • Olympiska lyft 
 • Gymnastik 
 • Uthållighet
 • Ungdomar och barn
 • Veteraner
 • Näringslära 

Föreningsverksamhet

Här kommer Swe3F inte att ha egen utbildning utan vi förlitar oss på SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Om det finns specifika frågeställningar för funktionell fitness-verksamhet så kan vi utveckla kurser som täcker behovet. 

 • SISU Föreningsutveckling
 • SISU Föreningsledarutbildning
 • SISU Process- och projektledning

Mera information om dessa utbildningar finns på SISU-idrottsutbildarnas hemsida.

Tävlingsverksamhet

Att anordna tävlingar på olika nivå är en del av sporten. Club-serien är en speciell typ av tävlingsverksamhet med kortare evenemang där man tävlar under ett speciellt format i lag. Den tävlingsformen finns beskriven på egna sidor och kan komma att kompletteras med kurser eller coachning i hur man bäst anordnar en serietävling på sin ort.

 • Club-seriens tävlingar
 • Generell utbildning i att anordna (större) tävling i Funktionell Fitness
 • Online-tävlingar 

I övrigt kommer förbundet att delta i och guida de föreningar som anordnar sanktionerade tävlingar i rutiner och regler för hur en tävling genomförs på bästa sätt.

Utbildningskommittén

Vi utvecklar vår utbildningsverksamhet genom en grupp kompetenta personer med stor erfarenhet av utbildning, coachning och funktionell fitness. 

Återkoppling

Kontakta gärna förbundet på vår mail om du vill vara med och utveckla någon del av utbildningsverksamheten eller om du har frågor om eller återkoppling till ovanstående.